Autolog Delebiler

Autolog kørebog til virksomheder der ønsker dokumentation over brugen af de delte firmabiler

Overblik over firmaets dele-/puljebiler - dokumentation over brugen af bilerne

- Dokumenterer hvem der bruger bilerne og hvor der køres - da hver medarbejder får en personlig polet til bilerne
- Muliggør optimering af antallet af biler - da der fås en opgørelse over hver bils benyttelsesgrad
- Håndterer regnskabet over 25 dages reglen - hvis medarbejderne må tage bilen hjem efter arbejde
Tilknyttet fil:    Rapporter med delebiler (546 Kb)

Sådan fungerer den

Ved at installere Autologs GPS enhed med ID-læser i bilerne og give hver medarbejder en personlig ID-polet, registreres kørslen på den pågældende medarbejder og i den pågældende bil. Autolog systemet udfærdiger herefter automatisk rapporter over brugen.

Få en opgørelse over hver bils benyttelsesgrad, således at brugen af bilerne kan optimeres og overflødige biler kan skæres fra. Der fås også en opgørelse over kørslen i hver bil, samt for hver medarbejder med angivelse af adresser, kørte kilometer, tidspunkter m.v.. Til slut beregnes en opgørelse over hver medarbejders forbrug af 25 dages reglen, således at en medarbejder kan informeres inden grænsen overskrides.
Autoteknik – ES Motor  |    |     |    |  info@es-motor.dk  |  Værksted