Værkstedsarbejde med garanti i op til 5 år


Garantien på værkstedsarbejde og reservedele er altid minimum 3 og helt op til 5 år.

FÅ 5 års garanti på værkstedet

DK's suverænt bedste værkstedsgaranti viser FDM-undersøgelse offentliggjort 4. januar 2016

FDM offentliggjorde i januar 2016 en undersøgelse af 10 værkstedskæder med oplysninger om hvilken garanti, der ydes på det udførte arbejde på værksteder og på reservedelene - en undersøgelse der tydeligt dokumenterer, at Mekonomen Autoteknik - ES Motor giver kunderne Danmarks ubestridt bedste værkstedsgaranti. Se FDM's undersøgelse af garanti på værkstedsarbejde.

Med en værksteds-garanti der er 6-10 gange længere end hvad selv FDM tilbyder, er du i trygge hænder hos Mekonomen Autoteknik - ES Motor, Vallensbækvej 6, 2605 Brøndby.

Du får nemlig minimum 3 år og helt op til 5 års garanti på nye reservedele SÅVEL som udført arbejde.

Behold fabriksgarantien på din bil, for alle varer vi benytter er godkendte af de respektive bilfabrikker.

Garantien gælder naturligvis også hvis du f.eks. er på ferie i udlandet - Vi dækker og du skal blot køre ind til en af vore mere end 1.000 samarbejdspartnere i værkstedskæden Mekonomen Autoteknik og bede dem kontakte os.

ISO 9001:2008 certificeret kvalitetskontrol

Såvel Trafikstyrelsen & CELF har i samarbejde lavet en ISO 9001:2008 certificeret kvalitetskontrol, som vi ligeledes har tilmeldt os, for at sikre et meget højt og konstant kvalitetsniveau til glæde for vore gæster såvel som for os selv.

Reparationskontrollen omfatter 2 årlige uanmeldte besøg med efterfølgende rapport over værktøjets og omsynets tilstand. Der foretages en registrering af måleresultater i en database på internettet, hvor udviklingen for værktøjet kan følges via statistikker og registrerede resultater. På databasen kan man se de forrige kontroller, og der er tilgængelige statistikker med resultater for afprøvet værktøj, således, at det er muligt at vurdere værktøjernes kvalitet.

Således foregår det
Efter tilmelding bliver værkstedet registeret i CELF Kvalitetskontrols database.
Reparationskontrollen foretages ved uanmeldte besøg.
Reparationskontrollen foregår ved:
a)Kontrol af udført omsyn
b)Værktøjskalibrering
a)Kontrol af udført omsyn
Der udvælges et omsynet køretøj i en af de kategorier, som omsynsvirksomheden er tilmeldt.
Det kontrolleres om punkterne på synsrapporten er udbedret. Ved kontrollen konstateres det om:
■ Nødvendige dele er udskiftet og nødvendige reparationer er udført, som angivet af omsynsvirksomheden.
■ De foretagne udskiftninger eller reparationer er udført, således at fejlene i synsrapporten er udbedret.
■ Karrosserireparationer er udført, så de opfylder krav til såvel tilpasning som sammenføjning.
■ Virksomheden råder over det nødvendige udstyr til at kunne foretage kontrollen.
b)Værktøjskalibrering
■ Registrering af måleværktøj.
■ Kalibrering: Måleværktøjet/udstyret kalibreres efter Kvalitetskontrollens gældende kalibreringsrutiner.
■ Resultatet af kalibreringen registreres i Kvalitetskontrollens registreringssystem. Efter gennemført reparationskontrol udarbejdes en rapport, som angiver vurderingen ”tilfredsstillende eller ”utilfredsstillende”. For opnåelse af angivelse ”Tilfredsstillende” kræves:
a) Kontrol af omsyn.
Alle punkter ifølge synsrapporten skal være udbedret.
b) Værktøjskalibrering.
Alle kalibreringer overholder tolerancerne, jævnfør Kvalitetskontrollens procedure.
Alt udstyr ifølge bilag 2 skal være til stede.
Hvis der er tale om ”utilfredsstillende”, indeholder rapporten forslag til forbedringer, som virksomheden skal træffe for at opfylde kravene.
Som afslutning på kontrolbesøget modtager synsvirksomheden stamkort til indsættelse i logbogen og en samlet fejloversigt, som også grafisk viser eventuelle fejl og mangler.
Rapporten sendes på mail til Færdselsstyrelsen.
Ved besøgets afslutning udleveres et skilt med besøgsdato, der bekræfter, at omsynsværkstedet er tilsluttet en ISO 9001:2000 Reparationskontrol for Færdselsstyrelsen.

Omfang
Udstyr i henhold til bilag 2 kontrolleres for målenøjagtighed og tilstedeværelse.
Vi mærker alt udstyret med entydig identifikation og gennemfører en sporbar kontrol med reference til national eller international standard.
Kontrol af flere ens stykker udstyr, f.eks. skydelære, målebånd m.m, foretages uden merpris.
Der foretages kalibrering og småjusteringer uden merpris. Grænsen for kalibrering er, når udstyret ikke umiddelbart kan kalibreres.
■ Sporbar kontrol
■ CO/Lambda måler (4-gastester)
■ Opacitetsmåler (røgtæthedsmåler)
■ Lygteapparat
■ Lygteudmålingsplads
■ Bremserullefelt
■ Pedaltryksmåler
■ Omdrejningstæller til benzinmotor
■ Omdrejningstæller til dieselmotor
■ Stikforbindelsestester (7 og 13 polet)
■ Kontrol af tilstedeværelse
■ Synslift

Mekonomen Autoteknik - ES Motor kan du også følge på

Autoteknik – ES Motor  |    |     |    |  info@es-motor.dk  |  Værksted